Kontakt Andreas Strerath
Barbarossastr.26
41061 Mönchengladbach
E-mail info.walter.strerath@strerathonline.de